Predpostavke in dogovori

Sanjanje je precej abstraktno področje, zato je na začetku smiselno postaviti nekaj osnovnih predpostavk in dogovorov, preden se posvetimo samim osnovam.

Umski model

Ljudje delujemo po določenem “umskem modelu” – sistemu vzorcev in prepričanj, ki smo jih že kot otroci prevzeli od svojih staršev in posredno od družbe, kateri pripadamo. Castaneda je ta model imenoval “opis sveta”, neodvisno od izraza pa gre za družbeni okvir – množico dogovorov, ki jih uporabljamo v medsebojni interakciji, da se med seboj sploh lahko sporazumevamo. “Opis sveta” je tisti, ki na primer določa, da dve osebi, ki opazujeta nek predmet, tega bolj ali manj enako opišeta (glede na obliko, barvo, velikost in podobno).

Če vse skupaj močno poenostavim, gre za to, da mi tega predmeta pravzaprav sploh ne vidimo; vidimo “model resničnosti”, ki ga ustvarijo naši možgani na podlagi podatkov, pridobljenih od čutil (v tem primeru od oči). Opis sveta je torej nekakšen “dogovor” (program), na podlagi katerega zaznavamo svet okoli sebe. Če bi naša čutila možganom posredovala “okvarjene” podatke (za lažjo predstavo predpostavimo, da smo barvno slepi in ne zaznavamo barv), se bi svet, ki ga zaznavamo, dejansko razlikoval od “resničnega” sveta, ki ga zaznavajo drugi ljudje.

Podobna logika velja za sanje – tudi sanjski svet je model, ki ga ustvarja naš um. Ključna razlika je v tem, da um med spanjem ne sprejema zunanjih podatkov od čutil, temveč sanje skreira na podlagi notranjih informacij – po eni strani iz naših spominov, želja, strahov itd., po drugi pa iz arhetipskih “struktur”, skupnih nekemu družbenemu okolju.

Terminologija

Terminologija, ki jo uporabljamo za opisovanje posameznih izrazov in tehnik, je stvar dogovora med sanjalci, zato se pri opisih skušam teh izrazov držati, kolikor je to pač mogoče. Ker je slovenščina iz vidika prevajanja včasih precej “okorna”, ponekod uporabljam kar “originalne” (angleške) izraze ali kratice.

Za lažje razumevanje sem sestavil spisek najpogosteje uporabljenih okrajšav in izrazov, ki jih boste zasledili v besedilih. Seznam bom še dopolnjeval, zato priporočam, da se k njemu večkrat vračate. Poleg morebitnih “novosti” je to namreč prvi korak pri “nadgradnji” vašega opisa sveta.

 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.