Tag Archive: DILD

Fizika Druge pozornosti, 1. del: Prehod v nefizični svet

Druga pozornost je svet, v katerem veljajo drugačne zakonitosti od teh, katerih vplive občutimo in v katerih okvirjih delujemo v vsakdanjem življenju – na primer gravitacije, trdnosti snovi, (svoje) fizične oblike, (linearne) percepcije prostora in časa in podobno. Če želimo…
Read more