Spreminjanje prepričanj

Kot sem zapisal v uvodu tega vsebinskega sklopa, ljudje svet zaznavamo po modelu, ki ga kreira “opis sveta”. V našem kulturnem okolju ta model sanjanje precej zapostavlja, zato je naša prva naloga, da ga ustrezno “nadgradimo”.

Spreminjanje prepričanj je vse prej, kot enostavna naloga, saj posega globoko v strukturo naše osebnosti.

Ena od metod, kako se omenjene naloge lotiti, je s pomočjo avtosugestije in pozitivnih afirmacij. Ideja je v tem, da se večkrat na dan ustavimo, za trenutek opustimo stvari, ki jih počnemo in si v mislih ali na glas nekajkrat ponovimo trditve, kot so “Vsi ljudje sanjamo.”, “V sanjah lahko zavestno delujem.” in podobno. Pomembno je, da povedano začutimo, da besedam damo moč in vanje verjamemo. S ponavljanjem se bodo afirmacije usidrale v našo podzavest in sčasoma postale del našega “opisa sveta”.

 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.