Izrazi in okrajšave

Izrazi in okrajšave, ki se najpogosteje uporabljajo za opisovanje fenomenov lucidnega sanjanja

LD – (ang. Lucid Dream) – lucidne sanje – sanje, v katerih se zavedamo, da sanjamo

HI – (ang. Hypnagogic Images) – hipnagogične slike – podobe in vzorci, ki jih zaznavamo z/za zaprtimi očmi

FA – (ang. False Awakening) – lažno prebujenje; občutek, da smo se prebudili, a smo v resnici še vedno v sanjah

RC – (ang. Reality Check) – test resničnosti

SP – (ang. Sleep Paralysis) – spalna paraliza; nezmožnost premikanja telesa, ki se običajno zgodi takoj po bujenju

WBTB – (ang. Wake-Back-To-Bed) – metoda prekinjenega spanja

WILD – (ang. Wake Induced Lucid Dream) – neposreden prehod iz budnosti v sanje

DILD – (ang. Dream-Initiated Lucid Dream) – ozaveščenje med sanjami

VILD – (ang. Visual Induction of Lucid Dream) – vizualna indukcija zavestnih sanj

MILD – (ang. Mnemonic Induction of Lucid Dream) – asociativno spodbujene zavestne sanje

Prva pozornost – vsakdanji (fizični) svet

Druga pozornost – zavestno zaznavan sanjski svet

Namera sila, ki omogoča ali zavira spreminjanje fizičnega sveta

Fantom – oseba iz sanj, projekcija; v literaturi o sanjanju se običajno uporablja kratica DC (ang. Dream Character)

Trigger – nek predmet (lahko tudi oseba ali dogodek), ki pritegne našo pozornost in s tem povzroči dvig zavestnosti, lahko tudi lucidnost

Tranzit – predmet, ki povzroči spremembo sanjskega prostora (sfere zaznave)

Sfera zaznave – (ang. Bubble of Perception) – območje, prostor, kjer se sanjalec nahaja

 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.