Blog

9 učinkovitih trikov, kako ostati v lucidnih sanjah

Ena od največjih frustracij vseh, ki se ukvarjamo z lucidnim sanjanjem, je zagotovo to, da se (končno) ozavestimo, a se zbudimo nedolgo za tem. Kaj lahko naredimo takrat? Precej malo… S tehniko “veriženja” (DEILD – ang. “Dream Exit Induced Lucid…
Read more

Fizika Druge pozornosti, 2. del: Sanjsko telo

Telo, s katerim delujemo v Drugi pozornosti, seveda ni “fizično” telo, ampak nekakšna “energijska matrika”, ki jo imenujemo “sanjsko telo”. Osebno mi je bližje izraz “dvojnik”, ki ga je vpeljal Carlos Castaneda, zato v nadaljevanju uporabljam tega. “Dvojnik” ima sicer…
Read more

Fizika Druge pozornosti, 1. del: Prehod v nefizični svet

Druga pozornost je svet, v katerem veljajo drugačne zakonitosti od teh, katerih vplive občutimo in v katerih okvirjih delujemo v vsakdanjem življenju – na primer gravitacije, trdnosti snovi, (svoje) fizične oblike, (linearne) percepcije prostora in časa in podobno. Če želimo…
Read more