Dream eXplorer

Kratek opis

Dream eXplorer je sanjski dnevnik – aplikacija za zapisovanje in sistematiziranje sanj, ki je nastajala skozi večletno obdobje raziskovanja najrazličnejših načinov za doseganje lucidnosti.

Poleg dokumentiranja sanj (vsebine, kategorije sanj, tehnike, uporabljeni pripomočki, komentarji in sanjska znamenja, sfere zaznave ter aktivnosti) omogoča tudi izdelavo enostavnih in bolj kompleksnih/obsežnih poročil za posamezne vnose, izvoz podatkov (v Word, Excel ali PDF), spremljanje spalnih ciklov, vizualni prikaz kategorij sanj po posameznem mesecu ter spremljanje dnevnih aktivnosti. Dostop do sanjskih dnevnikov je pred nezaželenimi pogledi zaščiten z geslom, aplikacija pa omogoča tudi preprosto varnostno kopiranje in uvoz varnostnih kopij v primeru morebitnih okvar.

Sistemske zahteve

Operacijski sistem: Windows XP + SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Pomnilnik: minimalno 512 MB, optimalno 3 GB RAM

Trdi disk: 150 MB za namestitev + baza podatkov

Zaslon: 1024×768 px ali več

Za pravilno delovanje potrebujete tudi Microsoft .NET Framework 4 (x86 ali x64) in Windows Installer 4.5, ki sta vključena v namestitveni paket in se po potrebi namestita v okviru same namestitve.

Vprašanja?

Pišite na [email protected] ali obiščite forum Umetnost Sanjanja.

# # # # #

Short description

Dream eXplorer is a dream journal – an application for recording and analyzing dreams, which was developed through years of researching different ways and methods for achieving lucidity.

Besides documenting dreams (contents, dream categories, techniques, supplements, comments and dream signs, perception bubbles and activities) you can also create simple and/or more complex reports for each entry, export your dream diaries to Word, Excel or PDF, follow your sleep cycles, check visual display of dream categories in a specific month and follow your daily activities. Access to your dream diaries is password protected and besides that the application also offers a simple way of backing up and restoring your data in case of potential computer malfunctions.

System requirements

Operating system: Windows XP + SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10

Memory: minimum 512 MB, optimal 3 GB RAM

Hard disk: 150 MB for installation + database

Screen: 1024×768 px or more

For proper functioning Microsoft .NET Framework 4 (x86 or x64) and Windows Installer 4.5 are also required. They are included in the installation package and will be installed during the installation if necessary.

Questions?

Send an email to [email protected] or visit Umetnost Sanjanja forum.

 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.